top of page

PRIVACYBELEID

Om uw privacy te beschermen, verbindt BLUE BERRY SOCKS zich ertoe om te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Het bedrijf biedt zijn klanten een e-commercedienst aan via zijn website www.blueberrysocks.be.

 

Om deze dienst te kunnen leveren, verzamelt het bedrijf persoonsgegevens van klanten via haar website of in de winkel.

 

BLUE BERRY SOCKS verbindt zich er als gegevensbeheerder toe om te voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid vertelt u welke gegevens op deze website worden opgeslagen, hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt, hoe lang ze worden bewaard en hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kunt uitoefenen. Tot slot vindt u in dit privacybeleid de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u met vragen of klachten terecht kunt.

1 | GEGEVENSBEHEERDER

Madeline MERLEVEDE (natuurlijk persoon bedrijf) werkzaam onder de handelsnaam BLUEBERRY SOCKS BCE / TVA: 0670.659.384 Tel: 056 55 85 09

Hoofdkantoor: 7780 COMINES, Rue du Faubourg, 22.

blueberrysocks22@gmail.com

2 | GEGEVENSVERZAMELING & VERWERKING

Uw gegevens kunnen worden verzameld:

- via een elektronisch formulier dat u invult op de website of;

- via een papieren formulier dat u in de winkel invult.

 

Deze gegevens worden in voorkomend geval digitaal en/of op papier bewaard.

 

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

3 | CATEGORIEN VERWERKTE GEGEVENS 

Alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de activiteiten van BLUE BERRY SOCKS worden verzameld. Opmerkelijk :

- Identificatiegegevens (naam, voornaam, etc.);

- Contactgegevens (post- en elektronische adressen, telefoonnummers, enz.);

- Bank-, financiële en transactiegegevens (bankgegevens, enz.);

- Gegevens met betrekking tot gewoonten en voorkeuren (zie de verklaring betreffende het gebruik van cookies - link …….):

4 | DOEL & RECHTSGROND VAN GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

- toestemming (versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, etc.)

- noodzaak voor de uitvoering van een contract (uitvoering van de bestelling, enz ...)

- moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

- noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond voor toestemming, heeft u altijd het recht deze te allen tijde in te trekken.

5 | OVERDRACHT AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verkocht.

 

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden voor de uitvoering van uw bestelling (vb: Bpost).

6 | DE DUUR VAN HET GESPREK

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, worden deze 3 bewaard totdat uw toestemming wordt ingetrokken.

7 | RECHTEN

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u een recht op informatie, een recht op toegang, een recht op rectificatie, een recht op verwijdering en een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

 

In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om deze te beperken.

 

Deze rechten zijn gratis en kunnen op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het adres bluberrysocks22@gmail.com, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan beide zijden.

 

Conform de geldende regelgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8 | UPDATE

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is bijgewerkt op ……… .. In het geval van enige wijziging van de inhoud van deze geschenken, zal dit op de website worden aangekondigd.

bottom of page